Tâm Việt Group là trang web trực tuyến độc quyền được cung cấp bởi CTCP Giáo dục Tâm Việt. Khi sử dụng trang web của công ty chúng tôi, điều đó có nghĩa là quý khách đã đồng ý với tất cả những điều kiện và điều khoản dưới đây. Theo đó, nếu quý khách không đồng ý với bất kì điều kiện và điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 • Sau khi đồng ý với các điều khoản cam kết và thanh toán học phí của bất kì một khóa học nào, khách hàng sẽ không được hoàn trả học phí trong bất kì trường hợp nào.
 • Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản học online và đăng ký các khoá học khác của Tâm Việt Group (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 • Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 • Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Tâm Việt Group không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 • Bạn cần biết rằng Tâm Việt Group sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
 • Các sản phẩm của Tâm Việt Group không phải là sàn thương mại điện tử. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua nền tảng Tâm Việt Group được coi là giao dịch trực tiếp giữa bạn và người mua.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Tâm Việt Group của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
 • Không được sao chép, gửi, điều chỉnh, phát hành , bày bán bất cứ sản phẩm nào do Tâm Việt Group cung cấp dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của Công ty. Trong trường hợp công ty phát hiện ra sẽ ngay lập tức khóa tài toản mà người dùng sử dụng tài khoản đó để chào bán hoặc nhượng lại cho người khác mà không cần báo trước.
 • Tâm Việt Group không giới hạn lưu trữ hình ảnh khi tuân thủ sử dụng trong phạm vi thuộc Tâm Việt Group quản lý. Tâm Việt Group không giới hạn băng thông trong phạm vi chi phí của bạn không vượt quá chi phí Tâm Việt Group thanh toán cho CDN các bên thứ 3. Liên hệ hỗ trợ để được tư vấn gói dành cho nhu cầu sử dụng lớn, các đơn vị cung cấp dịch vụ…
 • Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hoạt động Tài khoản Tâm Việt Group của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.

Quyền lợi của Tâm Việt Group

 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
 • Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
 • Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Tài khoản nào có những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng, nhân viên và Tâm Việt Group.
 • Chúng tôi không duyệt trước nội dung cuối tới người dùng mà bạn đưa lên trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
 • Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của Tâm Việt Group và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Tâm Việt Group, sử dụng sản phẩm của Tâm Việt Group để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.
 • Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
 • Tâm Việt Group có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Tâm Việt Group sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
 • Tâm Việt Group có thể sửa đổi nội dung bản Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi lên trang web của Tâm Việt Group. Những nội dung sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được cập nhật cho biết bạn đã đồng ý và chấp nhận bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi này. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản Sử dụng, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.

Giới hạn về trách nhiệm

 • Trong mọi trường hợp, Tâm Việt Group và các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.
 • Trong mọi trường hợp, Tâm Việt Group hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Tâm Việt Group đối tác của Tâm Việt Group và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
 • Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 • Tâm Việt Group không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, bảo mật hoặc không có lỗi.
 • Tâm Việt Group không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 • Tâm Việt Group không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
 • Trong trường hợp trang Tâm Việt Group và trang Thanh toán của khách hàng bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS), Tâm Việt Group sẽ hỗ trợ cùng khách hàng khắc phục.

Sở hữu trí tuệ và nội dung của khách hàng

 • Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên Tâm Việt Group. Tất cả nội dung, dữ liệu bạn tải lên ở bất kỳ nền tảng nào trong hệ sinh thái đều thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm pháp lý với những nội dung, dữ liệu đó.
 • Bằng việc tải nội dung lên các trang Tâm Việt Group, trang Thanh toán, SMS, Email, tin nhắn thông báo trong Tài khoản, bạn đồng ý cho phép (a) người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) Tâm Việt Group hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) Tâm Việt Group có thể xem các nội dung mà bạn tải lên.
 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp có văn bản yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

Nền tảng, công cụ của bên thứ ba

 • Không được phép sử dụng trang web của Công ty trong trường hợp trang web này kết nối với các trang web khác được quản lý và cung cấp với công ty khác nhưng không thuộc công ty liên kết với phía Công ty chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, dữ liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quản lý và cung cấp bởi trang web kết nối với trang web của Công ty chúng tôi.
 • Cho dù quý khách thiết lập liên kết với trang web của các công ty mà không thuộc công ty liên kết với Công ty chúng tôi, thì chúng tôi cũng không giới thiệu hay bảo mật các thông tin về việc sử dụng dịch vụ, hàng hóa, thông tin được đăng tải và quản lý bởi các công ty đó. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra khiếm khuyết với những sản phẩm hay dịch vụ được quảng cáo và được đăng tải trên những trang web của các công ty đó. Trang web của các công ty khác thiết lập những quy định riêng và khác với trang web của Công ty chúng tôi, nên phía Công ty chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với hệ thống bảo mật trên trang web của các công ty đó.

Nếu khách hàng vi phạm vào một trong nhưng điều khoản cấm trên hoặc các điều khoản khác thuộc trong mục ” Điều khoản chính sách” này và trong trường hợp làm ảnh hưởng xấu đánh lợi ích về doanh thu hoặc hình ảnh thương hiệu của công ty chúng tôi thì bên phía công ty tôi hoàn toàn có quyền  khởi kiện quý khách ra pháp luật .

Rất mong quý khách đọc các điều khoản này và hợp tác thành công với chúng tôi!

Xin chân thành cảm ơn!