Tuyển dụng

Ngày 26 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Nhân viên Marketing Tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch tổng hợp và thực hiện các chương trình…

Ngày 26 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tuyển dụng – Tham gia công tác định biên nhân…

Ngày 26 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Nhân viên Media

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Trực tiếp lên kế hoạch, nội dung, triển khai việc…

Ngày 26 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lên ý tưởng, nội dung và thiết kế hình ảnh…

Ngày 09 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn

Đào tạo các học viên trong khóa học, trong đó đặc biệt là đào tạo…

Ngày 09 tháng 08 năm 2021

Tuyển nhân viên Digital Marketing

Đào tạo các học viên trong khóa học, trong đó đặc biệt là đào tạo…